Omregning fra Fahrenheit til Celsius
Temperaturskala, der mest benyttes i USA. Vands frysepunkt er i denne skala fastsat til 32°F og kogepunktet til 212°F. Skalaen er oprindelig defineret ud fra salmiakmættet vands frysepunkt (0°F) og menneskets legemstemperatur (100°F).

Fahrenheit kan omregnes til Celsius ved først at trække 32 fra Fahrenheit-temperaturen, gange resultatet med 5 og til sidst dividere med 9.  Information fra Danmarks Meteorologiske Institut.

F°   F°
-25 -31,7   -35 -31
-20 -28,9   -30 -22
-15 -26,1   -25 -13
-10 -23,3   -20 -4
-5 -20,6   -15 5
-2 -18,9   -10 14
0 -17,8   -5 23
2 -16,7   -2 28
5 -15   0 32
10 -12,2   2 35
15 -9,4   5 41
20 -6,7   10 50
25 -3,9   15 59
30 -1,1   20 68
35 1,7   25 77
40 4,4   30 86
50 10   35 95
60 15,6   40 104
70 21,1   45 113
80 26,7   50 122
90 32,2   55 131
Fahrenheit - Celcius beregner
F:     C: 
På amerikanske hjemmesider er temperaturen ofte angivet i Fahrenheit. Indtast en temperatur i en af boksene og klik herefter udenfor.